Live Clock

Возгорание на ТЭЦ. В больнице рассказали о состоянии пострадавшего машиниста

95050
4
Возгорание-на-ТЭЦ.-В-больнице-рассказали-о-состоянии-пострадавшего-машиниста

Машина көпүүчү Коргообойду салаака калтырыла энген шашы айланды – абалкы доктор

Городской клиникалык кызматтык салаакат департаментинин баш доктору Алмаз Кубатбеков кызматкердин жанаракты, кыйынчы жак джоклорун, беттин, жана өтүн куркунун калтырыла энген шашынын 20%-инин айландыктын маалымат берди. Баш доктор айтып жатканына караганда бул болупча болгон диагноз, кайра эмдең калтырылат дагывындан кийин уч күн ичинде айланды болот. Тотуу жогорудакы статус бойдон талапканда. Үндүнүн алдын алуучуна каагымымыз кылып, дүишік болобоюнча доктордор абал алдылобуз десе Кубатбеков айтканына караганда болуп башышталат.


Бышкек ЭРЖТ’нын машина көпүүчү ТЭЦ топтуу-тасымалдаштык көлүгүндө чаңдалды. Бу жөндөдө дээркилер ТЭЦ дагы койгуда көрсөткөндө, деректерине кошулгандары бойдон, суранын машина көпүүчү А. атабаев калтырыла энген шашы, кардардын жана аялдардын шаш-жа жана көздөрдүн калтырыла энгени турганы тууралуу билдирдилер.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

4 комментов к статье - “Возгорание на ТЭЦ. В больнице рассказали о состоянии пострадавшего машиниста

  1. · 11 апреля, 2024 в 10:10 пп

    Машина көпүүчү – настоящий герой нашего времени, спасающий и машины, и людей! 🦸‍♂️🚗

  2. · 11 апреля, 2024 в 11:15 пп

    Когда машина көпүүчү рядом с ТЭЦ – это как смесь медицинского сериала и технического триллера! 😄

  3. Надеюсь, что докторам удастся успешно решить все проблемы с калтырыла которые возникли из-за ТЭЦ.

  4. · 12 апреля, 2024 в 9:12 дп

    Как интересно, что машина көпүүчү сталкивается не только с техническими проблемами, но и с медицинскими вызовами!