Live Clock

Ради красивого вида? В Минтрансе рассказали, почему вырубили деревья на Иссык-Куле

24382
0
Ради-красивого-вида?-В-Минтрансе-рассказали,-почему-вырубили-деревья-на-Иссык-Куле

Депутат Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кеңиш комитетиндеги мемлекеттик иштер боюнча кеңиш засадында, транспорт министринин представителинен, Иссык-Кулдогу каттоо ишике дагы дерини өчүрүп жатканы тууралуу суроолору барын кылды. “Иссык-Кулдогу Раппопорт алеясы болгондо, Минтранс анты өчүргөн, бирок, анткычка жаңы алея каалаган. Биз жатырдайык. Жаңы алея кандай арылышат?” – депутат суроосун билдирди. Транспорт жана коммуникация министри жардамчысы Ырысбек Бариев, дерини өчүрмөгө керек болсо, анда дорога жана домдорду ычкандай каттарып алганын айтты. “Биз дерини өчүргөн кийин, дербеси алып чыгуу кирен, алардын үстүндө жолду көтөрүп жана дерилерини өчүрүп көрүңүздө, олорго кооско камтыйы. Анын үчүн биз булагы кабыл алганыбыз. Вело жолу бар четкүү жолун куралууда. Дерини өчүргөндөн кийин дерини өчүрүш болбойт, көрүңүз. Бул толкундумун алдынча жолүүдө дерини өчүрүү мүмкүн эмес”, – депутат кызыкты. Учурдагы мүмкүнчүлүктө министринин эскип баарды, дерини сүйүүдө, көздү озерога текшерүү үчүн өчүргөн. “Биз дерини өчүргөн соң, алда бизди белгилөөчү. Дерини өчүргөндөн кийин текшерүү ічинде видео көрүңүз. Бул озеро менен тоголгон тоону көргүзүлдү. Өзгөчө салык магиндө сөчүңүз. Мен думаю, четкүү жол эч бир азык болот”, – айтты жардамчы министр. Депутаттын булагына текшерүүдө министрдин булагы, дерини сүйгөндө бараБүк максат турганын айтты.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.